Administracinių-biuro patalpų pastatas Naikupės g.

Pridavimo trukmė –  4 mėnesiai. 

699 m² administracinių – biurų patalpų pastatas pastatytas 2006 metais, buvo įteisintas 62%. Nepriduotos komercinės patalpos negalėjo būti teisėtai eksploatuojamos ar parduotos. Pastatas buvo 2 komercinių patalpų, kurios priklausė dviems savininkams, turėjo atskirus unikalius numerius.

Namo pridavimui parengėme šiuos dokumentus:

  1. Koreguotas techninis darbo projektas. Išleista A projekto laida.
  2. Administracinio pastato ir biurų patalpų kadastrinės bylos.
  3. Pastato energinis sertifikatas.
  4. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų geodezinės nuotraukos.
  5. Pastato geodezinė nuotrauka.
  6. Suderinti reikalavimai su VšĮ Aplinka visiems (neįgaliųjų atstovas).
  7. Suderinti reikalavimai su AB Telia dėl komunikacinių tinklų.
  8. Sutvarkyti dokumentai dėl žemės nuomos su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
  9. Kitos pažymos, reikalingos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.