Daugiabutis namas Liepų g., Šukaičių k., Klaipėdos raj.

Namo pridavimas – 1,5 metų.

Ši istorija tikrai neeilinė. Namas statytas dar 1991 metais, rekonstruotas 2002 metais. Tačiau jokių namo statybos dokumentų nei projekto nebuvo išlikę. Su daugiabučio namo savininkais sutarėme pradėti ilgą dokumentų paieškos archyvuose procesą ir pradėti rengti dokumentus namo rekonstrukcijos užbaigimui. Deja, nei viename archyve dokumentų taip ir neradome. Kelis dar rusų kalba rengtus brėžinius radome VĮ Registrų centras archyve, tačiau šie dokumentai neturėjo jokios juridinės galios. Konsultavomės su Valstybine teritorijų planavimo inspekcija, rengėme atkuriamąjį projektą, atlikome visus matavimus, akustikos tyrimus, statinio geodezinius matavimus. Dar įdomiausia, kad daugiabutis namas buvo pastatytas žemės ūkio paskirties sklype, teko keisti žemės paskirtį, nes dabartiniai teisės aktai neleidžia tokios paskirties pastato ant žemės ūkio paskirties žemės. Parengę daugybę dokumentų, pavyko namą priduoti iš pirmo karto. Ačiū visiems prisidėjusiems prie šio projekto  įgydendinimo!