J.Skvirecko g., Kaunas

Namo dalinis baigtumas – 1 mėn.

Su statytojais bendradarbiaujame nuo statybos pradžios. Viename sklype namus statomi trys namai, kuriuos pagal žemės užstatymo sutartį stato atskiri statytojai. Pirmasis jau registruotas, 85 proc. baigtumu.