J.Skvirecko g., Kaunas

Namo dalinis registravimas – 1 mėnuo.

Su statytojais dirbame nuo statybos pradžios. Namo registravimui parengėme reikalingus dokumentus, statybos darbų draudimus bei kitus matavimus.