J.Skvirecko g., Kaunas

Namo įregistravimas – 1,5 mėn. Nors viename sklype statomi trys namai pagal vieną techninį darbo projektą, tačiau kiekvieno registracija su daliniu statybos baigtumu buvo regiostruojama atskirai. Šiuo atveju, viename sklype net trys savininkai susitarę statė skirtingus namus.